Adatkezelési nyilatkozat

Az Energiamérnök.hu (Varga Márton e.v.) fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét, ennek megfelelően jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat arról, hogy cégünk hogyan gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait milyen adatokat gyűjt és hogyan használja fel azokat, illetve, miért van szükség ezekre az adatokra, és milyen előnye származhat ebből Önnek.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van vagy az Önt, mint érintettet megillető jogokkal kapcsolatosan kérdései vannak a Varga Márton e.v. felé, úgy az info@energiamernok.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2019. március 22-én történt.

Általános rendelkezések:

Varga Márton egyéni vállalkozó (Székhely: 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor u. 74/b, Adószám: 69140109-1-38 ) mint adatkezelő, az általa üzemeltetett http:// www.energiamernok.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, a felhasználók valamennyi adatkezelése során a jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.

 

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja:

Jelen szabályzat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját.

 

1.Értelmező rendelkezések (2011. évi CXII. törvény 3 §.)

 

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

2.Az adatkezelő megnevezése:

 

Név: Varga Márton egyéni vállalkozó

Székhely: 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor u. 74/b
Adószám: 69140109-1-38
Levelezési cím: 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor u. 74/b
Magyar Mérnök Kamarai szám:TÉ 18-104040 energetikai tanúsító
Tel.: 06 30 4303082
Weboldal: http://www.energiamernok.hu 
Email: info@energiamernok.hu

 

3.Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

 

Az adatokat kizárólag az adatkezelő, adatfeldolgozó jogosult megismerni. Az  adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja ki.

1. ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

1.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettség-vállalásunk

Törekszünk biztosítani a birtokunkba kerülő valamennyi személyes adat védelmét, felelősségteljesen kezelni személyes adatait és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Mindez alapján a következő alapelvek betartása mellett köteleztük el magunkat:

 • Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek;
 • Mindenkor a lehető legkevesebb, legszükségesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Amennyiben átadta személyes adatait, azokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk Önnel és/vagy amelyekhez Ön hozzájárult;
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.
 • Ha a begyűjtött személyes adatokra időközben kiderül, hogy már nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

1.2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az Önnek biztosított szolgáltatásunk függvényében változik (pl. a honlapunkon történő böngészését elemezhetjük IP címe alapján vagy hírlevél feliratkozáskor megadja adatait vagy amikor kapcsolatfelvételi űrlapunkat vagy adatlapjainkat tölti ki ajánlatkéréshez vagy információ kéréséhez).

Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük Öntől közvetlenül:

 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok) amikor ajánlatkérő űrlapjainkat tölti ki; vagy hírleveleinkre iratkozik fel;
 • Az ügyfélszolgálati telefonvonalon folytatott beszélgetéseink adatai;
 • Böngészési adatok, például a felkeresett oldalak, a látogatás dátuma és helye, valamint IP cím;
 • Közösségi oldal profilok;
 • Más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk Önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg és Ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről.)

1.3. Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy

 • a lehető legjobb online élményt nyújthassuk Önnek;
 • minél inkább az Önt érdeklő információkat juttassuk el Önnek;
 • az Ön munkájához szükséges adatlapokat juttassuk el Önnek az űrlapon szereplő válaszai alapján.

Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

 • feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk Önnek vagy felvegyük Önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy ajánlatkérésére;
 • fejlesszük és javítsuk termékeinket, szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;
 • információkat közöljünk Önnel és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre (g+, LinkedIn, Facebook) történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;
 • megismerjük és felmérjük ügyfeleink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet. Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk. Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

2. KAPCSOLATFELVÉTELI VAGY HÍRLEVÉL ŰRLAP ESETÉN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

2.1. Miként kezeljük az űrlapon keresztül megadott személyes adatait?

A Varga Márton e.v. tulajdonában és üzemeltetésében lévő honlapokon található űrlapokon Önnek lehetősége van ajánlatot, tájékoztatást, adatlapokat vagy műszaki adatlapokat kérni. Azért, hogy a kérdésére, kérésére válaszolni tudjunk, Ön megadja nevét és e-mail címét, megadja a kérdése tárgyával kapcsolatos információkat, majd ezen személyes adatokat a Varga Márton e.v., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, az adatok kezelésére – az alábbiak elfogadásával – hozzájárulását adja.

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésével összhangban, adatkezelő az általa készített tanúsítványokat, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) az ügyfélnek történő átadástól számított 10 évig megőrzi. Ugyanezen időtartam vonatkozik a tanúsítvány online (WPForms) megrendelésekor megadott személyes adatokra. 

2.2. Milyen személyes adatokat kezelünk a kapcsolatfelvételi és megrendelő űrlapon keresztül?

A kezelt személyes adatok körét a feltett kérdés megválaszolásához és/vagy a megrendeléshez szükséges személyes adatokra, azaz az alábbiakra korlátozzuk/korlátozhatjuk:

 • kérdező neve és e-mail címe;
 • kérdező telefonszáma, cége neve, munkaköri érintettsége, szakmai érintettsége, üzemeltetett ingatlan okán érintettsége, településnév;
 • az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, típusa, alapterülete, rendelkezésére álló dokumentumok (mint építész tervek, műszaki leírás, építés éve);
 • opcionálisan választható, honnan hallott rólunk.

Az érintett a fentiekben meghatározott személyes adatok megadásával kifejezetten hozzájárul a személyes és különleges adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.

2.3. Hogyan kezeljük a kapcsolatfelvételi és megrendelő űrlapon megadott személyes adatait?

Személyes adatait és megrendelési adatait kizárólag a kapcsolatfelvételre szolgáló felületen feltüntetett célból és a szükséges terjedelemben kezeljük. Fontos megemlíteni, hogy

 • hírlevélfeliratkozás esetén a Mailchimp rendszerében is tároljuk az Ön személyes adatait, mivel a hírleveleket ebből az adatbázisból küldjük ki. A Mailchimp adatkezelési nyilatkozatát itt> találja. Továbbá
 • a honlapunkon szereplő WPForm űrlapokat kitöltők adatait a WPForms rendszere NEM tárolja, a saját szerverén. A WPForms adatkezelési nyilatkozatát itt> találja.

Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk. Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

3. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOKRÓL

Személyes és megrendelési adatainak Varga Márton e.v. általi kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait az info@energiamernok.hu e-mail címre írva gyakorolhatja.

3.1. A személyes és megrendelési adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és megrendelési adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@energiamernok.hu e-mail címen.

3.2. Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és megrendelési adatai hordozhatók. Ez azt jelenti, hogy mozgathatók, másolhatók, valamint elektronikusan továbbíthatók. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik;
 • az adatkezelésre az Ön kérése teljesítése érdekében kerül sor;
 • az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, az info@energiamernok.hu  e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

3.3. A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 • személyes és megrendelési adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat megadta számunkra; vagy
 • visszavonja a személyes és megrendelési adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • tiltakozik személyes és megrendelési adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
 • tiltakozik az ellen, hogy személyes és megrendelési adatait cégünk jogos érdekei (pl. a honlapjainkon szerezhető felhasználói élmény általános javítása) miatt kezeljük;
 • a személyes adatok és megrendelési kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes és megrendelés adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes és megrendelés adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@energiamernok.hu e-mail címen. Minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes és megrendelési adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

3.4. Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és megrendelési adatainak kezelését, amennyiben

 • úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes és megrendelési adatok nem pontosak; vagy
 • a személyes és megrendelési adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 • személyes és megrendelési adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • Ön tiltakozott személyes és megrendelési adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes és megrendelési adatai kezelését, az info@energiamernok.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot, minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

3.5. A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén az info@energiamernok.hu e-mail címre írva veheti fel velünk a kapcsolatot.

3.6. Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 
–  Adatvédelmi Biztos Hivatalához – 1051 Budapest, Nádor u. 22. 
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Ha az Ügyfél a regisztráció során harmadik feleknek adatot szolgáltatott, vagy a weblap használatával kárt okozott a weblapon, a szolgáltató jogosult kártérítést követelni az ügyféltől. Ilyen esetben a szolgáltató minden rendelkezésre álló segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat (ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók). A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

4. HOGYAN ÓVJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását.

5. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL

5.1. A webtárhely és hírlevél rendszer szolgálatók

A webtárhely szolgáltató és a hírlevélszolgálató esetében (amely cégek a szolgáltatás biztosítása érdekében szükségesek a kommunikációs folyamatban) meggyőződünk afelől, hogy cégünkhöz hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket. Cégünkben nem történik határon túlra történő adattovábbítás.

5.2. Websütik és más technológiák

Websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a honlapunkat vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat vagy valamely mobil alkalmazást használja.

Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

 • az Ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
 • az Ön által használt eszköz IP címe;
 • az Ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
 • az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

Weboldalaink a Google Analytics-t, a Google Inc („Google”) webelemző szolgáltatását használják. A Google Analytics ún. cookie-t, szövegadatot ment a számítógépedre, így teszi lehetővé a weboldal használat elemzését. Az ezen a cookie-n keresztül nyert információk (beleértve az IP-címét is) a Google egyik amerikai szerverén kerülnek tárolásra. A Google felhasználja ezeket az adatok azon célból, hogy a weboldalunkkal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje és ebből egy riportot készítsen a weboldal aktivitásáról a weboldal üzemeltetője részére, valamint további – a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos – szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik személlyel megoszthatja, amennyiben ez törvényileg előírt vagy ha a harmadik személy a Google megbízásából feldolgozza az adatokat. A cookie-k installálását a számítógépén lévő böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy ezáltal nem lesz képes weboldalunk minden funkcióját teljes körűen alkalmazni. A weboldal igénybevételével elfogadja, hogy a Google az adataidat a fentiekben leírt módon és célból feldolgozza.

A Google adatkezelési irányelveit az alábbi oldalon olvashatja.

A Google Analytics szolgáltalásairól és a gyűjtött adatokról az alábbi linken kersztül iratkozhat le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

6. KAPCSOLATFELVÉTEL

Hol érhet el bennünket? Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@energiamernok.hu e-mail címen. Minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

7. Adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő elfogadja, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalma kötelező, és vállalja, hogy az szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelése megfeleljen a jelen adatvédelmi és adatvédelmi irányelv követelményeinek.

Varga Márton e.v.

Székhely: 9763 Vasszécseny Petőfi Sándor utca 74/b

Tel.: +36 30 430 3082

E-mail: info@energiamernok.hu

Adószám: 69140109-1-38

Jogosultsági száma: TÉ 18-104040 (Vasmegyei Mérnöki Kamara)

Web: www.energiamernok.hu